Advocem

Sme Občianske združenie AD VOCEM s 9 ročnou históriou, ktoré sa zameriava na aktuálne výzvy, ktoré dnešná doba prináša.

Ďalej

Naše projekty

1

CityEmotion

CityEmotion je iniciatíva občianskeho združenia Ad Vocem zameraná na podporu a rozvoj elektro-mobility na Slovensku. V rámci tejto iniciatívy spájame subjekty, ktoré majú k elektro-mobilite blízko a vytvárame tak unikátne pilotné projekty, ktorých cieľom je zvýšiť celospoločenské povedomie o elektro-mobilite, otestovať tento nový koncept mestskej mobility v reálnej premávke a s reálnymi používateľmi a na základe nadobudnutých skúseností prispieť k tvorbe národnej stratégie a podpore legislatívnych zmien s dosahom na rozvoj elektro-mobility na Slovensku.

Napísali o nás Viac info

Ďalej
2

Necestuj za prácou

Projekt Necestuj za prácou je iniciatíva občianskeho združenia Ad Vocem s ambíciou predstaviť problematiku teleworkingu z pohľadu zamestnávateľa, priblížiť organizačné a legislatívne aspekty teleworkingu a zosumarizovať stále otvorené otázky v súvislosti s teleworkingom pre naše zákonodárstvo. Cieľom projektu je prispieť k diskusii o zlepšení podmienok zamestnávania mladých, ktorí sú často nútení za dobre platenou prácou, kvalitným štúdiom, lepšími životnými podmienkami odchádzať do zahraničia. Pre takúto formu emigrácie sa často rozhodujú Slováci s vyššou úrovňou kvalifikácie, čo predstavuje nedozerné straty pre slovenskú ekonomiku. Tento projekt vznikol aj za podpory Nadácie 21. storočia.

Viac info

Ďalej
3

Mobilná aplikácia pre celiatikov

Mobilná aplikácia pre celiatikov je novým projektom občianskeho združenia Ad Vocem, zameraným na pomoc ľuďom trpiacim ochorením celiakia. Základnou myšlienkou pri tvorbe aplikácie bolo uľahčenie a zefektívnenie nákupu bezlepkových potravín, bez nutnosti  študovania ich zloženia. V dobe informačných a mobilných technológií sme sa rozhodli vytvoriť praktickú a jednoduchú aplikáciu pre mobilné telefóny, ktorá načítaním čiarového kódu z potraviny, dokáže ľudí informovať o obsahu lepku v danej potravine. Našou ambíciou do budúcnosti je vytvoriť komplexnú mobilnú aplikáciu, ktorá dokáže ľudí informovať nielen o zložení potravín a ich vhodnosti pri bezlepkovej diéte ale poskytne informacie aj o tom, ktoré gastronomické zariadenia ponúkajú bezlepkovú stravu a iné dôležité informácie. Zároveň by sme radi poskytli priestor pre použivateľov, aby mohli sami prispievať k rozširovaniu databázy potravín, dopĺňať hodnotenia výrobkov, reštaurácií, prípadne zverejňovať vlastné recepty na bezlepkovú stravu.

Viac info

Ďalej
4

Euromonitor

Projekt Euromonitor je iniciatíva informatika Ota Pšenáka v spolupráci s občianskym združením Ad Vocem, zameraná na zvýšenie transparentnosti pri využití verejných finančných prostriedkov. Cieľom projektu je zhromaždiť dáta o použití tzv. "eurofondov" na jednom mieste a sprístupniť ich širokej laickej i odbornej verejnosť na ďalšiu analýzu a porovnania. Výstupom projektu sú webstránky umožňujúce vyhľadávať informácie o čerpaní a použití európskych prostriedkov podľa konkrétnej lokality alebo príjemcu.

Napísali o nás Viac info

Ďalej
5

Popularizácia vedy a techniky - Science centrum

Ďalšou aktivitou občianskeho združenia Ad Vocem je podpora Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) a to konkrétne pri návrhu, vybudovaní a prevádzke tzv. Science centra na Slovensku.

Science centrum bude kultúrno-vzdelávacia inštitúcia, podobne ako múzeum, avšak na rozdiel od múzea sa v Science centre budeme môcť všetkého dotýkať, vyskúšať si ako veci fungujú a pohrať sa s nimi. Science centrum bude platformou neformálneho dobrovoľného a pre každého prístupného vzdelávania, zameraného na cielenú popularizáciu vedy a techniky, s cieľom vzbudiť v spoločnosti záujem o vedné a technické odbory, získať peniaze pre vedu a výskum a pritiahnuť talenty - budúcich úspešných vedcov. Projekt bude spoufinancovaní so štrukturálnych fondov EÚ. Ďalšie informácie už čoskoro.

Ďalej

2% z dane

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť naše projekty.

Údaje potrebné na poukázanie 2%
Obchodné meno (Názov): AD VOCEM
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42019320
Sídlo: 81107 Bratislava, Tabaková 1

Pozrite si návod

Kontaktujte nás

AdVocem
Ad Vocem o.z.
Tabakova 1
Bratislava 811 07
Slovenská Republika
IČO: 42019320